Навчальна дисципліна «Інформатика і комп’ютерна техніка»

Метою курсу є підготовка студентів до роботи на ПЕОМ у складі автоматизованого робочого місця спеціаліста з використанням пакетів прикладних програм, формування знань, умінь і навичок використання засобів сучасних технологій; формування навичок роботи у локальних і глобальних комп'ютерних мережах.

Про навчальну дисципліну:

Фундаментальною рисою сучасної цивілізації є швидке зростання виробництва, споживання та накопичення інформації.
Збільшення інформації та зростання попиту на неї призвели до появи окремої галузі людської діяльності, пов'язаної з автоматизацією переробки інформації.
Саме вивченням структури та загальних властивостей інформації, а також закономірностей всіх процесів обміну інформацією - від безпосереднього усного або письмового спілкування спеціалістів до цілком формальних процесів обміну інформацією за допомогою різних носіїв інформації, займається наука інформатика.
Дисципліна "Інформатика і комп'ютерна техніка" є однією з дисциплін, які лежать в основі базової освіти студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

«Я не відчуваю страху перед комп’ютерами, я жахаюсь їх відсутності».
(Айзенк Азімов)